Δραστηριότ.

Δραστηριότητες 9/9 του Legend Online

Χρόνος δημοσίευσης: 2015-09-09

Τίτλος αποστολής:Περιοδική αρχική φόρτωση

Χρόνος αποστολής:9/9-11/9

Εύρος αποστολής:S1-19

Βραβεία αποστολής:Χρυσός*15.000μαχητικό πνεύμα*80.000vip κάρτα μίας μέρας*1

Περιγραφή αποστολής:Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας φορτώστε οποιοδήποτε ποσό (συμπεριλαμβανομένης πληρωμής μέσω κινητού για να λάβετε μια φορά βραβεία

      

Τίτλος αποστολής      :Σύνολο μικρών και μεσαίων δαπανών

Χρόνος αποστολής:9/9-11/9

Εύρος αποστολής:S1-19

Βραβεία αποστολής:"200 διαμάντιασεντούκι χρυσού*100πέρλα μαχητικού πνεύματος μεσαίου επιπέδου*10λίθοι ζωικής ψυχής*5

500 διαμάντιασεντούκι χρυσού*150πέρλα μαχητικού πνεύματος μεσαίου επιπέδου*15λίθοι ζωικής ψυχής*10

900 διαμάντιασεντούκι χρυσού*200πέρλα μαχητικού πνεύματος μεσαίου επιπέδου*20λίθοι ζωικής ψυχής*15

1500 διαμάντιασεντούκι χρυσού*300πέρλα μαχητικού πνεύματος μεσαίου επιπέδου*30λίθοι ζωικής ψυχής*20

3000 διαμάντιασεντούκι χρυσού*800πέρλα μαχητικού πνεύματος μεσαίου επιπέδου*80λίθοι ζωικής ψυχής*50"

Περιγραφή αποστολής:Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας όταν το σύνολο των δαπανών φτάσει ορισμένο ποσό μπορείτε να λάβετε πλούσια βραβεία!

      

Όνομα πακέτου:Πακέτο VIP

Χρόνος αποστολής:9/9-11/9

Εύρος:S1-19

Περιεχόμενο πακέτου:"Πακέτο VIP 1

VIP κάρτα 30 ημερών*1κάρτα μαγικού συμφωνητικού*1

Τιμή488 διαμάντια   Όριο αγορών 1

 

Όνομα πακέτου:Μεγάλο πακέτο VIP μισού έτους

Περιεχόμενο πακέτου:VIP κάρτα μισού έτους*1κάρτα μαγικού συμφωνητικού*1

Τιμή1388 διαμάντια  Όριο αγορών 1"

Περιγραφή:Με VIP μπορείτε να απολάυσετε αποκλειστικές εκπτώσεις στο κατάστημα VIP