Δραστηριότ.

Δραστηριότητες Κυριακής

Χρόνος δημοσίευσης: 2015-09-11

Όνομα πακέτου:Πακέτο ρούνων χρυσού

Χρόνος:13/9-15/9

Εύρος:S1-19

Περιεχόμενο: "Λίθοι ρούνων *5,χρυσά μετάλλια*1

Τιμή:75 διαμάντια   Όριο αγορών 20"

Τίτλος αποστολής:Ανταλλαγή ρούνων

Χρόνος αποστολής:13/9-15/9

Εύρος αποστολής :S1-19

Βραβεία αποστολής:"Χρυσά μετάλλια*8,λίθος ρούνων προστασίας*1

Χρυσά μετάλλια*8,λίθος ρούνων εξαγνισμού*1

Χρυσά μετάλλια*8,λίθος ρούνων διασκορπισμού*1"

Περιγραφή αποστολής:Συλλέξτε ορισμένο αριθμό μεταλλίωνγια να αποκτήσετε λίθους ρούνων υψηλού επιπέδου και απόκρυφες ικανότητες!(Προσέξτε το επάγγελμα)

Όνομα πακέτου:Πακέτο έκπληξη λίθων ρούνων

Χρόνος:13/9-15/9

Εύρος:S1-19

Περιεχόμενο:"Πακέτο έκπληξη λίθων ρούνων: Τυχαίο σεντούκι λίθων ρούνων*1

Τιμή:15 διαμάντια   Όριο αγορών 200


Ανοίγοντας το σεντούκι λίθων ρούνων μπορείτε να λάβετε ένα από τα παρακάτω αντικείμενα:

Λίθοι ρούνων*1

Λίθοι ρούνων*2

Λίθοι ρούνων*5

Λίθοι ρούνων*10"

Τίτλος αποστολής :Εκπαίδευση ίππευσης

Χρόνος αποστολής:12/9-/14/9

Εύρος αποστολής :S1-19

Βραβεία αποστολής:Λίθοι ζωικής ψυχής *3

Περιγραφή αποστολής :Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας με κάθε 20 φορές εκπαίδευσης ίππευσης λαμβάνετε βραβεία,τα βραβεία μπορούν να αποκτηθούν πολλές φορές

Όνομα πακέτου:Ευλογία θεού των τεράτων 

Χρόνος:12/9-14/9

Διακομιστές:S1-19

Περιεχόμενο: "Σεντούκι λίθων ζωικής ψυχής τυχαίας σειράς*1        

 Τιμή:35 διαμάντια   Περιορισμένη αγορά 200 τεμάχια


Ανοίξτε σεντούκι λίθων ζωικής ψυχής τυχαίας σειράς και θα λάβετε ένα από τα παρακάτω αντικείμενα:

λίθος ζωικής ψυχής*5

λίθος ζωικής ψυχής*10

λίθος ζωικής ψυχής*25

λίθος ζωικής ψυχής*50"

Περιγραφή Προέρχεται από την ευλογία θεού των τεράτων,υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες να λάβετε 10πλάσια βραβεία!

Τίτλος αποστολής:Σύνθεση ενδυμασίας

Χρόνος αποστολής:15/9-17/9

Εύρος αποστολής :S1-19

Βραβεία αποστολής:"Σύνθεση ενδυμασίας επιπέδου 3:χρυσός*250000,πνεύμα ενδυμασίας*1

Σύνθεση ενδυμασίας επιπέδου 4:χρυσός*550000,ρούνος τύχης*2

Σύνθεση ενδυμασίας επιπέδου 5:χρυσός*1000000,πνεύμα ενδυμασίας*3,ρούνος τύχης*2"

Περιγραφή αποστολής:Κάντε σύνθεση ενδυμασίας των αντίστοιχων επιπέδων και θα λάβετε πλούσια βραβεία!

Τίτλος αποστολής:Σύνθεση φτερών

Χρόνος αποστολής:15/9-17/9

Εύρος αποστολής :S1-19

Βραβεία αποστολής:"Σύνθεση ενδυμασίας φτερών επιπέδου 3:χρυσός*800000,πνεύμα ενδυμασίας*3

Σύνθεση ενδυμασίας φτερών επιπέδου 4:χρυσός*1600000,φτερά δαιμόνιου αίματος*1,πνεύμα ενδυμασίας*2,ρούνος τύχης*1

Σύνθεση ενδυμασίας φτερών επιπέδου 5:χρυσός*2000000W,φτερά δαιμόνιας καταστροφής*1,πνεύμα ενδυμασίας*4,ρούνος τύχης*3"

Περιγραφή αποστολής:Κάντε σύνθεση φτερών των αντίστοιχων επιπέδων και θα λάβετε πλούσια βραβεία!

Τίτλος αποστολής:Πνεύμα ενδυμασίας

Χρόνος αποστολής:15/9-17/9

Εύρος αποστολής:S1-19

Βραβεία αποστολής:"Πακέτο πνεύματος ενδυμασίας 1:πνεύμα ενδυμασίας*1                     

Τιμή:238 διαμάντια,καθημερινά μπορείτε να αγοράζετε μέχρι 20 τεμάχια

Πακέτο πνεύματος ενδυμασίας 2:πνεύμα ενδυμασίας*1,ρούνος τύχης*1   Τιμή:428 διαμάντια, καθημερινά μπορείτε να αγοράζετε μέχρι 20 τεμάχια"

Τιμή πακέτου