Δραστηριότ.

Δραστηριότητες επετείου Legend Online

Χρόνος δημοσίευσης: 2015-09-23


Τίτλος αποστολής:Επέτειος - Μεγάλη δωρεά βραβείων

Χρόνος αποστολής:23/9-2/10

Στόχος αποστολής:Κατά την διάρκειατ της δραστηριότηταςθα δοθούν στο παιχνίδι έκτακτα βραβείαοι παίκτες συνδεόμενοι απλά στο παιχνίδι μπορούν να λάβουν δωρεάν βραβεία εκείνη την μέρα,,οι VIP παίκτες μπορούν να λάβουν επιλέον βραβεία

Βραβεία αποστολής:"Απλός παίκτηςΑναμνηστικά μετάλλια επετείου*1χρυσός*1.000.000

VIP παίκτηςΑναμνηστικά μετάλλια επετείου*1χρυσός*1.000.000"

Περιγραφή αποστολής       :Το LegendOnline κλείνει ένα χρόνο και σε ευχαριστεί

      

Τίτλος αποστολής      :Επέτειος - Μεγάλα δώρα σύνδεσης

Χρόνος αποστολής:23/9-27/9

Στόχος αποστολής:Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας όταν ο παίκτης φτάσει ένα ορισμένο χρόνο σύνδεσης μπορεί να λάβει πλούσια βραβεία

Βραβεία αποστολής:"11 λεπτάΑναμνηστικά μετάλλια επετείου*1κρύσταλλοι ψυχής*50

21 λεπτάΑναμνηστικά μετάλλια επετείου*1σεντούκι πολύτιμων λίθων επιπέδου 1-5*5

31 λεπτάΑναμνηστικά μετάλλια επετείου*1λίθοι ζωικού πνεύματος*5

41 λεπτάΑναμνηστικά μετάλλια επετείου*1λίθοι ρούνων*5

51 λεπτάΑναμνηστικά μετάλλια επετείου*1λίθοι πεπρωμένου*5

61 λεπτάΑναμνηστικά μετάλλια επετείου*1νεκροκεφαλές κλειδιά*3"

Περιγραφή αποστολής       :Το LegendOnline κλείνει ένα χρόνο και σε ευχαριστεί

      

Τίτλος αποστολής:Επέτειος - Περιοδική αρχική φόρτωση

Χρόνος αποστολής:23/9-30/9

Στόχος αποστολής:Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας ο παίκτης κάνοντας φόρτωση οποιουδήποτε ποσού μπορεί να λάβει βραβεία μία φορά,η δραστηριότητα επαναφέρεται κάθε μέρα στις 5 το πρωί

Βραβεία αποστολής:Αναμνηστικά μετάλλια επετείου*1κρύσταλλοι*10000

Περιγραφή αποστολής       :Το LegendOnline κλείνει ένα χρόνο και σε ευχαριστεί

      

Τίτλος αποστολής:Επέτειος - Δαπάνες μιας φοράς

Χρόνος αποστολής:23/9-2/10

Στόχος αποστολής:Κατά την διάρκεια της δραστηριότηταςο παίκτης κάνοντας σε μία φορά δαπάνη 100 διαμαντιών και πάνω μπορεί να λάβει αναμνηστικό μετάλλιο επετείου

Βραβεία αποστολής:Αναμνηστικά μετάλλια επετείου*1σεντούκι πολύτιμων λίθων επιπέδου 1-3*2

Περιγραφή αποστολής       :Το LegendOnline κλείνει ένα χρόνο και σε ευχαριστεί

      

Τίτλος αποστολής:Επέτειος - Ανταλλαγή

Χρόνος αποστολής:23/9-2/10

Στόχος αποστολής:Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας ο παίκτης συλλέγοντας ορισμένο αριθμό αναμνηστικών μεταλλίων επετείου μπορεί να λάβει αναμνηστική ίππευση επετείου

Βραβεία αποστολής:"Αναμνηστικά μετάλλια επετείου*1πέρλα μαχητικού πνεύματος υψηλού επιπέδου*3

Αναμνηστικά μετάλλια επετείου*5χρυσό μετάλλιο*1

Αναμνηστικά μετάλλια επετείου*10λίθοι ζωικής ψυχής *20

Αναμνηστικά μετάλλια επετείου*25σεντούκι πολύτιμων λίθων επιπέδου 4*1

Αναμνηστικά μετάλλια επετείου*40δαιμονικό λάμα*1+10

Αναμνηστικά μετάλλια επετείου*70κάρτα θηρίου συννέφων*1+20

Χρυσά μετάλλια*8λίθος ρούνων προστασίας*1

Χρυσά μετάλλια*8λίθος ρούνων εξοπλισμού*1

Χρυσά μετάλλια*8λίθος ρούνων διασκορπισμού*1"

Περιγραφή αποστολής       :Το LegendOnline κλείνει ένα χρόνο και σε ευχαριστεί

      

Όνομα πακέτου:Επετειακό πακέτο προσφορά 1

Χρόνος δραστηριότητας:23/9-25/9

Περιεχόμενο πακέτου: "VIP κάρτα 30 ημερών*1

Τιμή149 διαμάντια   Όριο αγορών 1"

Περιγραφή:Το LegendOnline κλείνει ένα χρόνο και σε ευχαριστεί!!Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας η κάρτα VIP στην μισή τιμήμόνο για αυτήν την φορά

      

Όνομα πακέτου:Επετειακό πακέτο προσφορά 2

Χρόνος δραστηριότητας:23/9-25/9

Περιεχόμενο πακέτου: "VIP κάρτα μισού έτους*1

Τιμή794 διαμάντια  Όριο αγορών 1"

Περιγραφή:Το LegendOnline κλείνει ένα χρόνο και σε ευχαριστεί!!Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας η κάρτα VIP στην μισή τιμήμόνο για αυτήν την φορά

      

Όνομα πακέτου:Επετειακό πακέτο προσφορά 3

Χρόνος δραστηριότητας:23/9-25/9

Περιεχόμενο πακέτου: "Κάρτα μαγικού συμφωνητικού*1

Τιμή169 διαμάντια  Όριο αγορών 1"

Περιγραφή:Το LegendOnline κλείνει ένα χρόνο και σε ευχαριστεί!!Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας το μαγικό συμφωνητικό στην μισή τιμήμόνο για αυτήν την φορά

      

Τίτλος αποστολής:Επέτειος-Σύνθεση πολύτιμων λίθων

Χρόνος αποστολής:23/9-25/9

Στόχος αποστολής:Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας ο παίκτης κάνοντας σύνθεση πολύτιμων λίθων επιπέδου 4-7 μπορεί να λάβει βραβεία,κάθε μέρα μπορεί να λάβει βραβεία μόνο μία φορά

Βραβεία αποστολής:"Σύνθεση ενός πολύτιμου λίθου επιπέδου 4σεντούκι πολύτιμων λίθων επιπέδου 3*1

Σύνθεση ενός πολύτιμου λίθου επιπέδου 5Σύνθεση ενός πολύτιμου λίθου επιπέδου 3*3

Σύνθεση ενός πολύτιμου λίθου επιπέδου 6Σύνθεση ενός πολύτιμου λίθου επιπέδου 4*2

Σύνθεση ενός πολύτιμου λίθου επιπέδου 7Σύνθεση ενός πολύτιμου λίθου επιπέδου 5*3"

Περιγραφή αποστολής       :Το LegendOnline κλείνει ένα χρόνο και σε ευχαριστεί

      

Όνομα πακέτου:Επετειακό πακέτο προσφορά 4

Χρόνος δραστηριότητας:23/9-25/9

Περιεχόμενο πακέτου: "Λίθος ζωής επιπέδου 3*1

Τιμή40 διαμάντια  Όριο αγορών 100"

Περιγραφή:Το LegendOnline κλείνει ένα χρόνο και σε ευχαριστεί!!Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας ο πολύτιμος λίθος ζωής επιπέδου 3 στην μισή τιμή και περιορισμένο αριθμό αγοράςμόνο για αυτήν την φορά

      

Τίτλος αποστολής      :Επέτειος -Σφραγίδα ψυχής

Χρόνος αποστολής:25/9-27/9

Στόχος αποστολής:Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας ο παίκτης αφομοιώνοντας ορισμένη ποσότητα κρυστάλλων ψυχής μπορεί να λάβει βραβείατα βραβεία μπορούν να ληφθούν πολλές φορές

Βραβεία αποστολής:Αφομοίωση 100 κρυστάλλων ψυχήςκρύσταλλοι ψυχής*10

Περιγραφή αποστολής       :Το LegendOnline κλείνει ένα χρόνο και σε ευχαριστεί

      

Όνομα πακέτου:Επετειακό πακέτο προσφορά 5

Χρόνος δραστηριότητας:25/9-27/9

Περιεχόμενο πακέτου:"Κρύσταλλοι ψυχής*100

Τιμή34 διαμάντια  Όριο αγορών 200"

Περιγραφή:Το LegendOnline κλείνει ένα χρόνο και σε ευχαριστεί!!Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας οι κρύσταλλοι ψυχής στην μισή τιμή και περιορισμένο αριθμό αγοράςμόνο για αυτήν την φορά

      

Τίτλος αποστολής      :Επέτειος -Προστασία πεπρωμένου

Χρόνος αποστολής:26/9-28/9

Στόχος αποστολής:    Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας ο παίκτης αφομοιώνοντας ορισμένη ποσότητα λίθων πεπρωμένου μπορεί να λάβει βραβείατα βραβεία μπορούν να ληφθούν μια φορά

Βραβεία αποστολής:"Αφομοίωση 10 λίθων πεπρωμένουλίθοι πεπρωμένου*1

Αφομοίωση 20 λίθων πεπρωμένουλίθοι πεπρωμένου*2"

Περιγραφή αποστολής       :Το LegendOnline κλείνει ένα χρόνο και σε ευχαριστεί

      

Όνομα πακέτου:Επετειακό πακέτο προσφορά 6

Χρόνος δραστηριότητας:26/9-28/9

Περιεχόμενο πακέτου: "Λίθοι πεπρωμένου*10

Τιμή100 διαμάντια  Όριο αγορών 50"

Περιγραφή:Το LegendOnline κλείνει ένα χρόνο και σε ευχαριστεί!!Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας οι λίθοι πεπρωμένου στην μισή τιμή και περιορισμένο αριθμό αγοράςμόνο για αυτήν την φορά

      

Τίτλος αποστολής:Επέτειος  - Εκπαίδευση ίππευσης

Χρόνος αποστολής:28/9-30/9

Στόχος αποστολής:Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας ο παίκτης κάνοντας εκπαίδευση ίππευσης ορισμένες φορές μπορεί να λάβει βραβείατα βραβεία μπορούν να ληφθούν πολλές φορές

Βραβεία αποστολής:"Εκπαίδευση 10 φορέςλίθοι ζωικής ψυχής*1

Εκπαίδευση 20 φορέςλίθοι ζωικής ψυχής*2"

Περιγραφή αποστολής:Το LegendOnline κλείνει ένα χρόνο και σε ευχαριστεί

      

Όνομα πακέτου:Επετειακό πακέτο προσφορά 7

Χρόνος δραστηριότητας:28/9-30/9

Περιεχόμενο πακέτου: "Λίθοι ζωικής ψυχής*5

Τιμή25 διαμάντια  Όριο αγορών 200"

Περιγραφή:Το LegendOnline κλείνει ένα χρόνο και σε ευχαριστεί!!Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας οι λίθοι ζωικής ψυχής στην μισή τιμή και περιορισμένο αριθμό αγοράςμόνο για αυτήν την φορά

      

Όνομα πακέτου:Πόλεμος των θεών -Πακέτο μαγικών κρυστάλλων

Χρόνος δραστηριότητας:29/9-1/10

Περιεχόμενο πακέτου: "Πακέτο μαγικών κρυστάλλων επιπέδου 3

Μαγικοί κρύσταλλοι επιπέδου 3*10νεκροκεφαλές κλειδιά*1

Τιμή25 διαμάντια  Όριο αγορών 40

 

Πακέτο μαγικών κρυστάλλων επιπέδου 4

Μαγικοί κρύσταλλοι επιπέδου 4*10νεκροκεφαλές κλειδιά*2

Τιμή40 διαμάντια  Όριο αγορών 80

 

Πακέτο μαγικών κρυστάλλων επιπέδου 5

Μαγικοί κρύσταλλοι επιπέδου 5*10 νεκροκεφαλές κλειδιά*3

Τιμή65 διαμάντια  Όριο αγορών 120

 

Πακέτο μαγικών κρυστάλλων επιπέδου 6

Μαγικοί κρύσταλλοι επιπέδου 6*10 νεκροκεφαλές κλειδιά*4

Τιμή100 διαμάντια  Όριο αγορών 160

"

Περιγραφή:Στην διεξαγωγή του πολέμου των θεών

      

Όνομα πακέτου:Πόλεμος των θεών - Μαγικό κουτάκι

Χρόνος δραστηριότητας:29/9-1/10

Περιεχόμενο πακέτου: "Νέο μαγικό κουτάκι*1

Τιμή15 διαμάντια  Όριο αγορών 200"

Περιγραφή:Στην διεξαγωγή του πολέμου των θεών

      

Τίτλος αποστολής:Πόλεμος των θεών - Ανταλλαγή μαγικού θραύσματος

Χρόνος αποστολής:29/9-1/10

Στόχος αποστολής:Σύλλέξτε ορισμένο αριθμό επικών μαγικών θραυσμάτων για να τα ανταλλάξετε με πολύτιμο επικό εξοπλισμό.

Βραβεία αποστολής:"Επικό μαγικό θραύσμα*1θρυλικός λίθος επιπέδου 40*5

Επικό μαγικό θραύσμα*1θρυλικός λίθος επιπέδου 50*3

Επικό μαγικό θραύσμα*4θρυλικός λίθος επιπέδου 60*5

Επικό μαγικό θραύσμα*2θρυλικός λίθος επιπέδου 70*1"

Περιγραφή αποστολής:Στην διεξαγωγή του πολέμου των θεών

      

Όνομα πακέτου:Πόλεμος των θεών - Μεγάλο πακέτο φίλτρων

Χρόνος δραστηριότητας:29/9-1/10

Περιεχόμενο πακέτου: "Φίλτρο σωματικής δύναμης επιπέδου 5*1φίλρο ευφυίας επιπέδου 5*1φίλτρο πανοπλίας επιπέδου 5*1φίλτρο κράσης επιπέδου 5*1

Τιμή68 διαμάντια  Όριο αγορών 5"

Περιγραφή:Στην διεξαγωγή του πολέμου των θεών

      

Όνομα πακέτου:Πόλεμος των θεών - Πακέτο περγαμηνής φυσικής επίθεσης

Χρόνος δραστηριότητας:29/9-1/10

Περιεχόμενο πακέτου  "Περγαμηνή φυσικής επίθεσης*1περγαμηνή φυσικής άμυνας*1περγαμηνή μαγικής άμυνας*1περγαμηνή ζωής*1περγαμηνή κρίσιμου χτυπήματος*1περγαμηνή στρατεύματος*1

Τιμή100 διαμάντια  Όριο αγορών 5"

Περιγραφή:Στην διεξαγωγή του πολέμου των θεών

      

Όνομα πακέτου:Πόλεμος των θεών - Πακέτο περγαμηνής μαγικής επίθεσης

Χρόνος δραστηριότητας:29/9-1/10

Περιεχόμενο πακέτου: "Περγαμηνή μαγικής επίθεσης*1περγαμηνή φυσικής άμυνας*1περγαμηνή μαγικής άμυνας*1περγαμηνή ζωής*1περγαμηνή κρίσιμου χτυπήματος*1περγαμηνή στρατεύματος*1

Τιμή100 διαμάντια  Όριο αγορών 5"

Περιγραφή:Στην διεξαγωγή του πολέμου των θεών

      

Όνομα πακέτου:Επετειακό πακέτο προσφορά 8

Χρόνος δραστηριότητας:29/9-2/10

Περιεχόμενο πακέτου: "Λίθοι ρούνων*5

Τιμή35 διαμάντια  Όριο αγορών 200"

Περιγραφή:Το LegendOnline κλείνει ένα χρόνο και σε ευχαριστεί!!