Δραστηριότ.

Δραστηριότητες 13/10

Χρόνος δημοσίευσης: 2015-10-13

Χρόνος πακέτου:13/10-15/10

Εύρος πακέτου:S1-19

Περιεχόμενο πακέτου: "Τυχαίο σεντούκι πολύτιμων λίθων*1

Τιμή:15 διαμάντια: Όριο αγορών 200


Ανοίγοντας το σεντούκι πολύτιμων λίθων μπορείτε να λάβετε ένα από τα παρακάτω αντικείμενα:

επιπέδου 2 πολύτιμος λίθος ζωής *1

επιπέδου 2 πολύτιμος λίθος ζωής *2

επιπέδου 2 πολύτιμος λίθος ζωής *5

επιπέδου 2 πολύτιμος λίθος ζωής *10"

Περιγραφή:


Τίτλος αποστολής:Αφομοίωση κρυστάλλων ψυχής

Χρόνος αποστολής:13/10-15/10

Εύρος δραστηριότητας:S1-19

Βραβεία αποστολής:"Αφομοίωση 100 κρυστάλλων ψυχής:κρύσταλλοι ψυχής *10

Αφομοίωση 200 κρυστάλλων ψυχής:κρύσταλλοι ψυχής *20"

Περιγραφή αποστολής:Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας αφομοιώστε καθημερινά  συγκεκριμένο αριθμό κρυστάλλων ψυχής για να λάβετε πλούσια δώρα

Σημείωση: Τα βραβεία μπορούν να ληφθούν πολλές φορές κατά την διάρκεια της δραστηριότητας

Τίτλος πακέτου:Πακέτο κρυστάλλων ψυχής

Χρόνος πακέτου:13/10-15/10

Εύρος πακέτου:S1-19

Περιεχόμενο πακέτου: "Τυχαίο σεντούκι μαγικών κρυστάλλων*1

Τιμή:45 διαμάντια    Όριο αγορών 200


Ανοίγοντας το σεντούκι κρυστάλλων ψυχής μπορείτε να λάβετε ένα από τα παρακάτω αντικείμενα:

Κρύσταλλοι ψυχής*100

Κρύσταλλοι ψυχής*200

Κρύσταλλοι ψυχής*500

Κρύσταλλοι ψυχής*1000"

Περιγραφή:

Τίτλος αποστολής :Άθροισμα δαπανών μικρών ποσών

Χρόνος αποστολής:13/10-15/10

Εύρος δραστηριότητας:S1-19

Βραβεία αποστολής:"200 διαμάντια:σεντούκι χρυσού *100,μεσαίου επιπέδου πέρλα μαχητικού πνεύματος*10,επιπέδου 1-3 σεντούκι πολύτιμων λίθων*4

500 διαμάντια:σεντούκι χρυσού *150,μεσαίου επιπέδου πέρλα μαχητικού πνεύματος*15,επιπέδου 1-3 σεντούκι πολύτιμων λίθων*8

900 διαμάντια:σεντούκι χρυσού *200,μεσαίου επιπέδου πέρλα μαχητικού πνεύματος*20,επιπέδου 1-3 σεντούκι πολύτιμων λίθων*12

1500 διαμάντια:σεντούκι χρυσού *300,μεσαίου επιπέδου πέρλα μαχητικού πνεύματος*30,επιπέδου 1-3 σεντούκι πολύτιμων λίθων*15

3000 διαμάντια:σεντούκι χρυσού *800,μεσαίου επιπέδου πέρλα μαχητικού πνεύματος*80,επιπέδου 1-3 σεντούκι πολύτιμων λίθων*30"

Περιγραφή αποστολής :Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας, όταν οι δαπάνες φτάσουν ένα καθορισμένο ποσό θα λάβετε πλούσια δώρα!

Τίτλος αποστολής :Περιοδική αρχική φόρτωση

Χρόνος αποστολής:16/10-18/10

Εύρος δραστηριότητας:S1-19

Βραβεία αποστολής:Χρυσός*150.000,μαχητικό πνεύμα*80.000,vip κάρτα 1 ημέρας*1

Περιγραφή αποστολής:Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας φορτώνοντας οποιοδήποτε ποσο μπορείτε να λάβετε μία φορά βραβεία

Τίτλος πακέτου:Πακέτο VIP

Χρόνος πακέτου:16/10-18/10

Εύρος πακέτου:S1-19

Περιεχόμενο πακέτου: "VIP κάρτα 30 ημερών*1,νεκροκεφαλές κλειδιά*10

Τιμή:268 διαμάντια   Όριο αγορών 1"

Περιγραφή:

Τίτλος πακέτου:Πακέτο μαγικού συμφωνητικού

Χρόνος πακέτου:16/10-18/10

Εύρος πακέτου:S1-19

Περιεχόμενο πακέτου: "Μαγικό συμφωνητικό(1 μήνας)*1,υψηλού επιπέδου περγαμηνή αποστολής προσφοράς ανταμοιβής*10

Τιμή:268 διαμάντια   Όριο αγορών 1"

Περιγραφή: