νέα

Τρέχουσα θέση> Κεντρική σελίδα> νέα

Ανακοίνωση προσωρινή συντήρησης των σέρβερ

Χρόνος δημοσίευσης: 2021-05-10

Αγαπητέ παίχτη :

Λόγω των αναγκών της ανάπτυξη της εταιρείας ,το Legend Online στις 2021-5-17,5:30~07:30 θα παραμένει κλειστή για 2 ώρες για συντήρηση . Μετά την ενημέρωση η κεντρική σελίδα και το όνομα τομέα των σέρβερ θα αλλαχτεί από loel.oasgames.com στο loel.creaction-network.com . Παρακαλούμε οι παίχτες που χρησιμοποιούν την κεντρική σελίδα να αποθηκεύσουν την καινούργια σελίδα εκ προτέρων . Οι παίχτες που συνδέονται με εφαρμογή σύνδεσης δεν θα επηρεαστεί από την αλλαγή αυτή .

Για τυχόν ταλαιπωρία σας ζητούμε συγνώμη και σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και την αγάπη σας .