νέα

Τρέχουσα θέση> Κεντρική σελίδα> νέα

Δραστηριότητες φόρτωσης 26/3

Χρόνος δημοσίευσης: 2015-03-26

Τίτλος δραστηριότητας:Περιοδική αρχική φόρτωση

Χρόνος δραστηριότητας:26/3 00:00 – 27/3 23:59

Εύρος δραστηριότητας: S1 – S11

Βραβεία αποστολής: Χρυσός* 50.000, μαχητικό πνεύμα* 20.000, λίθοι ζωικής ψυχής*5, λίθοι ρούνων*5, μετάλλια ανεξαρτησίας*2

Περιγραφή αποστολής: Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας φορτώστε 120 διαμάντια ή παραπάνω με την πρώτη φόρτωση για να λάβετε τα βραβεία