Για προχωρ.

Λαβύρινθος αβύσσου

Χρόνος δημοσίευσης: 2014-09-12

Λαβύρινθος αβύσσου

Χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις του σκότους, ο Μπάλρογκ δημιούργησε στο εξωτερικό της πόλης τον  “υπόγειο λαβύρινθο”.Εδώ είναι διάχυτη η τρομερή αύρα του κακού,αμέτρητα πανούργα τέρατα είναι συγκεντρωμένα και σταδιακά γίνονται απειλή για την αυτοκρατορία Γιάλαμαν.Η αυτοκρατορία Γιάλαμαν πρέπει να συνδράμει όλους τους πολεμιστές να περάσουν τα επίπεδα του “λαβύρινθου της αβύσσου”και να σώσουν τον κόσμο των ανθρώπων……

Οδηγίες για“Λαβύρινθο της αβύσσου”:


Οι παίκτες μπαίνοντας στον “υπόγειο λαβύρινθο“,μπορούν να δουν την καρτέλα «λαβύρινθος της αβύσσου”

11241.png

Πρέπει πρώτα να περάσετε τα 100 επίπεδα του υπόγειου λαβύρινθου για να συνεχίσετε στον λαβύρινθο της αβύσσου,διαφορετικά θα εμφανιστεί το μήνυμα“πρέπει να περάσετε τα 100 επίπεδα του υπόγειου λαβύρινθου”

21313.png

Ο λαβύρινθος της αβύσσου έχει ξεχωριστή κατάταξη,ανώτατα ρεκόρ,προεπισκόπηση απομειναριών

Ιστορικό τρέχοντος επιπέδου και άθροισμα αποκτειθείσας εμπειρίας

Στα“αντικείμενα που αποκτήσατε αυτήν τη φορά” γίνεται προβολή των βραβείων που κερδίσατε στην τρέχουσα πρόκληση

Οι παίκτες μπορούν να αποχωρήσουν από τον λαβύρινθο της αβύσσου και μετά να συνεχίσουν από το ίδιο σημείο χωρίς να δαπανήσουν φορές εισόδου ή κλειδιά λαβύρινθου

Καθημερινά οι παίκτες μπορούν να ξεκινήσουν μία πρόκληση,μπορούν να δαπανήσουν έως 3 κλειδιά λαβύρινθου για νέα πρόκληση. Ο αριθμός των προκλήσεων επαναφέρεται κάθε μέρα στις 5 το πρωί

Όταν οι παίκτες νικούν τα τέρατα των επιπέδων 10/20/30,θα γίνεται διαζωνική ανακοίνωση,π.χ.:όταν ο τάδε παίκτης περάσει το επίπεδο 10,θα εμφανίζεται η ανακοίνωση“συγχαρητήρια στον τάδε πάικτη που πέρασε το επίπεδο 10 του υπόγειου λαβύρινθου”