Χαρακτ.συστήμ

Σύστημα τίτλων

Χρόνος δημοσίευσης: 2014-09-12

Σύστημα τίτλων


Το σύστημα τίτλων είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποδείξει την ισχυρή δύναμη που διαθέτει ο παίκτης, ο τίτλος θα εμφανίζεται πάντα στην κορυφή του χαρακτήρα. Οπουδήποτε και αν είστε, θα σας ακολουθεί οποιαδήποτε ώρα και θα φανερώνει την δύναμή σας.


【Απόκτηση τίτλων】

Οι τίτλοι είναι διαφορετικοί, ο τρόπος με τον οποίο αποκτούνται είναι επίσης διαφορετικός. Ο παίκτης που πληρεί τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που απαιτεί ένας τίτλος, θα τον λάβει αμέσως. Στο 《Legend Online》, πατήστε στην εικόνα του χαρακτήρα ή ανοίξτε το σακίδιο, μπείτε στις “ιδιότητες”, ο τίτλος που φαίνεται τώρα, είναι ο τίτλος που διαθέτετε αυτή την στιγμή. Πατήστε “αναζήτηση” και μπορείτε να αναζητήσετε όλους τους τίτλους που έχετε ή μη αποκτήσει. Η λίστα τίτλων μπορεί να εμφανίσει κάθε τίτλο που αποκτάει ο παίκτης. Επιλέξτε τον τίτλο που έχετε αποκτήσει, πατήστε το πλήκτρο “εξοπλισμός” και θα εξοπλιστείτε επιτυχώς με αυτό τον τίτλο.


【Εμφάνιση τίτλων】

Ο παίκτης μπορεί μόνο να επιλέξει τον τίτλο που έχει ήδη αποκτήσει, θα εμφανιστεί πάνω από το κεφάλι του και επιπλέον θα αντικαταστήσει τον προηγούμενο τίτλο.


【Φανέρωση τίτλων】

Στο Legend Online, ο τίτλος δεν φανερώνεται μόνο στην κορυφή του κεφαλιού. Υπάρχουν ιδιαίτεροι τίτλοι που εμφανίζονται στην οθόνη αναμετρήσεων, έτσι όπου και να είστε, θα είστε αναγνωρίσιμοι από όλους τους παίκτες! Ο βαθμός δημοφιλίας σας θα αυξηθεί από κάθε άποψη.


【Tίτλοι Αξιοσύνης】

Στο Legend Online, κάποιοι τίτλοι αξιοσύνης είναι πάρα πολύ δυσεύρεστοι και σπάνιοι, σε όλες τις ζώνες μόνο ένας παίκτης μπορεί να τους απολαμβάνει. Παρόλα αυτά, όλοι οι παίκτες από όλες τις ζώνες μπορούν να τους αποκτήσουν, ίσως ο επόμενος που θα λάβει τίτλο αξιοσύνης να είστε εσείς!  

Από αυτούς τους τίτλους αξιοσύνης, επιπλέον υπάρχουν κάποιοι που όταν εμφανίζονται πάνω στην κορυφή του κεφαλιού εμφανίζουν μια ιδιαίτερη λάμψη, ακόμα και στο κανάλι ομιλίας, θα εμφανιστεί επίσης μαγική λάμψη. Αυτό πραγματικά θα πει τίτλος αξιοσύνης! Μοναδικός!


【Λίστα τίτλων】

Στο Legend Online μπορείτε να αποκτήσετε όλους τους τίτλους και θα εμφανίζονται όλοι στην λίστα τίτλων. Η λίστα τίτλων θα εμφανίσει αυτόματα τους τίτλους που έχετε αποκτήσει σε κατηγορίες ετικέτων, η λίστα προς το παρών χωρίζεται σε 5 ετικέτες. Οι τίτλοι που δεν έχουν αποκτηθεί ακόμα θα φαίνονται γκρι.

Οι τίτλοι που έχετε αποκτήσει θα ενεργοποιηθούν και θα μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να τους εξοπλίσετε πάνω στην κορυφή του κεφαλιού.