Εξοπλ.ηρώων

Επικός εξοπλισμός

Χρόνος δημοσίευσης: 2014-09-12

Επικός εξοπλισμός                          


Ο επικός εξοπλισμός ονομάζεται επίσης πορτοκαλί εξοπλισμός, είναι ένας εξαιρετικός εξοπλισμός στο 《Legend Online》, χωρίζεται στα επίπεδα 40, 50, 60 και 70, πρέπει να αποκτηθεί μέσω της σύνθεσης των υλικών εξοπλισμού του τρέχοντος επιπέδου.


1 Τα υλικά περιλαμβάνουν

α Μωβ ενδυμασία αντίστοιχου επιπέδου

β Θραύσματα πορτοκαλί εξοπλισμού αντίστοιχου επιπέδου

γ Θρυλικούς λίθους αντίστοιχου επιπέδου

Στην “άνοδο επιπέδου” της σύνθεσης στο οπλοποιείο πραγματοποιείται σύνθεση.


2 Πώς να αποκτήσετε τα υλικά

α Μωβ εξοπλισμός

Ο παίκτης μπορεί να μετατρέψει την άνοδο επιπέδου του μωβ εξοπλισμού που διαθέτει σε επικό εξοπλισμό.

Ο μωβ εξοπλισμός επίσης προκύπτει από την σύνθεση εξοπλισμού στο οπλοποιείο, χρειάζονται θραύμαστα εξοπλισμού αντίστοιχου επιπέδου και μερικοί λίθοι μαγικών κρυστάλλων αντίστοιχου επιπέδου, ώστε να γίνει σύνθεση μωβ εξοπλισμού.

β Θραύσματα πορτοκαλί εξοπλισμού

Τα πορτοκαλί θραύσματα είναι τα ειδικά υλικά που χρειάζονται για την σύνθεση επικού εξοπλισμού, ο κάθε εξοπλισμός επικής σετ ενδυμασίας ταιριάζει σε ένα ειδικό θραύσμα, τα θραύσματα πορτοκαλί εξοπλισμού μπορούν επίσης να ανταλλαχθούν στο κατάστημα αρένας, τα πορτοκαλί θραύσματα κοσμημάτων μπορούν να εξαργυρωθούν στο κατάστημα λαβυρίνθου.

γ Οι θρυλικοί λίθοι είναι τα κοινής χρήσεως υλικά που χρειάζονται για την σύνθεση επικού εξοπλισμού αντίστοιχου επιπέδου, μπορείτε να τα συλλέξετε στις εκστρατείες πολλών ατόμων αντίστοιχου επιπέδου ήρωα.


3 Χαρακτηριστικά του επικού εξοπλισμού

α Ο επικός εξοπλισμός, έχοντας ως βάση μωβ εξοπλισμό αντίστοιχου επιπέδου, μπορεί να γίνει αύξηση όλων των συμπληρωματικών του ιδιοτήτων, καθώς και να συνεχίσει τον εξαγνισμό σε όλα τα αντίστοιχα επίπεδα αστεριών.

β Το ανώτερο όριο επιπέδου που μπορείτε να κάνετε ενδυνάμωση θα αυξάνεται αναλογικά, επίσης θα αυξάνεται με την αύξηση του επιπέδου του επικού εξοπλισμού.

γ Ο επικός εξοπλισμός θα προσθέσει μια υποδοχή πολύτιμων λίθων, μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους πολύτιμους λίθους στα ψηφιδωτά και να αυξήσετε τις ιδιότητες του εξοπλισμού.