Εξοπλ.ηρώων

Κατηγορίες εξοπλισμού

Χρόνος δημοσίευσης: 2014-09-12

Κατηγορίες εξοπλισμού 


Κατηγορία εξοπλισμού: κράνος, περιδέραιο, πανοπλία, όπλο. Το κάθε επάγγελμα διαθέτει τον δικό του ιδιαίτερο εξοπλισμό. 


Κατηγορία αξεσουάρ: δαχτυλίδι, κόσμημα, το κάθε επάγγελμα διαθέτει τον δικό του ιδιαίτερο εξοπλισμό.


Εξοπλισμός τίτλων: ο εξοπλισμός δόξας, μαζί με την αύξηση της δόξας σας, μπορεί να φέρει εξοπλισμό δόξας καλύτερης ποιότητας.