Εξοπλ.ηρώων

Ιδιότητες εξοπλισμού

Χρόνος δημοσίευσης: 2014-09-12

Ιδιότητες εξοπλισμού   


Οι ιδιότητες εξοπλισμού χωρίζονται σε βασικές ιδιότητες, συμπληρωματικές ιδιότητες, ιδιότητες πολύτιμων λίθων ψηφιδωτών και ιδιότητες σετ ενδυμασίας.


(A):Βασικές ιδιότητες: ο κάθε εξοπλισμός έχει βασικές ιδιότητες ως προεπιλογή, οι βασικές ιδιότητες καθορίζονται σύμφωνα με το επίπεδο του εξοπλισμού, της ποιότητας και του επαγγέλματος. Οι βασικές ιδιότητες μπορούν να αυξήσουν τις μονάδες ιδιοτήτων μέσω της ενδυνάμωσης στο οπλοποιείο.


(B):Ιδιότητες πολύτιμων λίθων ψηφιδωτών: μπορούν να προστεθούν καινούργιες ιδιότητες για τον εξοπλισμό, κάνοντας ψηφιδωτά πολύτιμων λίθων στο οπλοποιείο. Όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο των πολύτιμων λίθων, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι μονάδες ιδιοτήτων του εξοπλισμού.


(C):Συμπληρωματικές ιδιότητες: όταν ο παίκτης αποκτήσει μερικούς εξοπλισμούς, ορισμένες συμπληρωματικές ιδιότητες θα αυξηθούν σε τυχαία σειρά. Οι συμπληρωματικές ιδιότητες μπορούν μέσω του εξαγνισμού να αποκτήσουν ιδιότητες και επίπεδο αστεριών που χρειάζεται το συγκεκριμένο επάγγελμα (τα 10 αστέρια είναι το μάξιμουμ, όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο αστεριών, τόσο αυξάνονται οι συμπληρωματικές ιδιότητες του εξοπλισμού).


(D):Ιδιότητες σετ ενδυμασίας: μόνο όταν υπάρχει σετ ενδυμασίας εξοπλισμού, τότε θα αποκτηθεί αυτή η ιδιότητα. Επίσης, όταν υπάρχει συγκεκριμένη ποσότητα σετ ενδυμασίας εξοπλισμού, τότε θα μπορέσουν σταδιακά να ενεργοποιηθούν οι ιδιότητες σετ ενδυμασίας.