Για αρχάρ.

Βραβεία συνεχόμενης σύνδεσης

Χρόνος δημοσίευσης: 2014-09-12

Βραβεία συνεχόμενης σύνδεσης


Στο 《Legend Online》, όταν ο ήρωας φτάσει στο επίπεδο 8, στην εικόνα του χαρακτήρα της κεντρικής οθόνης εμφανίζεται το “σύστημα αθροίσματος βραβείων σύνδεσης”


Πατήστε το εικονίδιο “βραβεία σύνδεσης” και θα μπορέσετε να μπείτε στο σύστημα “αθροισμα βραβείων σύνδεσης” αποκτώντας αντίστοιχα βραβεία.