Για αρχάρ.

Εξαγνισμός εξοπλισμού

Χρόνος δημοσίευσης: 2014-09-12

Εξαγνισμός εξοπλισμού 


Ο παίκτης μπορεί στο “οπλοποιείο” να διαμορφώσει τον εξοπλισμό.


Ο παίκτης μπορεί μέσω του συστήματος εξαγνισμού να πραγματοποιήσει εξαγνισμό στις ιδιότητες του εξοπλισμού.


Ο παίκτης στο οπλοποιείο, μέσω των “λίθων εξαγνισμού”, μπορεί να διαμορφώσει τις μη ικανοποιητικές ιδιότητες υψηλής ποιότητας εξοπλισμού σε εξαιρετικές ιδιότητες υψηλής ποιότητας εξοπλισμό.

QQ图片20140828161715.jpg